مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها
 

ردیف نام و نام خانوادگی
 سمت آدرس محل کار
شماره مستقیم
فکس ایمیل
1 محمد شمسی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی اراک اراک،خ جهاد سازندگی،اداره جهاد کشاورزی شهرستان اراک 33133362 33133361 
2مهدی حاجیلو
 مدیر کمیجان شهرستان کمیجان، مدیریت جهاد کشاورزی کمیجان
35455095
35455095 mehdihajiloo24@yahoo.com
3احمدرضا جعفریمدیر خمین
شهرستان خمین ، بلوار پاسداران ، خیابان جهاد4633151846331414
 arj135125@gmail.com
4 عباس ارشدی مدیر دلیجان دلیجان ،بلوار جهاد ، خیابان جهاد ، مدیریت جهاد کشاورزی دلیجان 44225881 44224010amir.a1354@yahoo.com
5 هادی آشتیانی مدیر آشتیان آشتیان ، مدیریت جهاد کشاوری شهرستان آشتیان
 37223206 37222015 ashtiani.hadi@gmail.com
 6 احمد قره بیگلو مدیر زرندیه زرندیه ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه 45224543 45232122 
 7 منوچهر کریمی مدیر شازند شازند ، مدیریت جها کشاورزی شهرستان شازند 38223440 38222631 
 8 رامین اخلاصی مدیر تفرش تفرش ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفرش
 36222262 36222063 ekhlasi.r@yahoo.com
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/03
تعداد بازدید:
3011
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal