معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

1- مطالعه ، بررسی ، تجزیه و تحلیل لازم به منظور شناخت و تبیین نقاط ضعف و قوت، تهدیدها، فرصتها، نیازها و اولویت های بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری.
2- انجام بررسیهای لازم بمنظور ارتقاء جایگاه بخش کشاورزی، توسعه روستاها و مناطق عشایری در اقتصاد ملی و برقراری روابط موزون با سایر بخش¬های اقتصادی کشور.
3- انجام بررسی¬های لازم به منظور برآورد نیاز کشور به محصولات و فرآورده¬های کشاورزی با همکاری و مشارکت معاونت¬های ذیربط.
4- تهیه و تنظیم اهداف، راهبردها و سیاستهای کلان بخش کشاورزی، توسعه روستایی و مناطق عشایری و صنایع روستایی وکشاورزی در چار چوب وظایف وزارتخانه و برنامه توسعه کشور با مشارکت و همکاری واحدهای ذیربط.
5- طراحی و استقرار نظامهای آماری، اطلاعاتی و اطلاع رسانی پویا و متناسب با بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی به منظور تولید، جمع¬آوری، طبقه¬بندی، پردازش، مبادله و بهنگام سازی آمار و اطلاعات مورد نیاز در سطوح زیر بخشهای مختلف بخش کشاورزی و توسعه روستایی و مناطق عشایری.
6- طراحی و استقرار نظام برنامه¬ریزی راهبردی بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری و صنایع مربوطه و هدایت واحدهای استانی به منظور تهیه و تدوین برنامه¬های منطقه¬ای.
7- تهیه و تدوین برنامه¬های ملی و منطقه¬ای باتوجه به محدودیت ها و ظرفیت های مناطق و اولویت های ملی و منطقه¬ای با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای برنامه ها.
8- برنامه¬ریزی و تدوین سیاستهای مناسب به منظور دستیابی به امنیت غذایی با همکاری سایر وزارتخانه ها و مراجع ذیربط و تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی و روستایی و مناطق عشایری.
9- انجام اقدامات لازم به منظور بهبود و بهسازی فرآیندهای پیش¬بینی، تهیه، تلفیق، تصویب، ابلاغ، تخصیص و توزیع بودجه وزارت در سطوح مختلف.
10- انجام بررسیها و اتخاذ تمهیدات لازم بمنظور تدوین نظام تخصیص و توزیع ملی و منطقه¬ای منابع و اعتبارات و تسهیلات بهینه سازی آن.
11- سیاستگذاری و تدوین دستورالعمل های لازم در خصوص ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش کشاورزی با همکاری سایر معاونت ها و مؤ سسات و شرکتهای وابسته .
12- تدوین طرحهای اشتغال زا و کارافرینی با همکاری معاونت های ذیربط و مؤسسات و شرکتهای وابسته جهت ارایه به شورایعالی اشتغال و پیگیری تصویب و اجراء آن .
13- ساماندهی بازار سرمایه و جذب و تشویق سرمایه گذاریهای بخش کشاورزی.
14- برنامه¬ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور جذب و هدایت اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز طرحها و برنامه¬های مصوب وزارت و حضور در مراجع ذیصلاح پولی و بانکی کشور بمنظور توجیه و دفاع از آنهاو پیگیری ابلاغ اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای آن .
15- برنامه¬ریزی لازم برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تعیین قیمت تضمینی بمنظور حمایت از تولید کنندگان بخش با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط.
16- تهیه ،تنظیم وابلاغ سیاستها ، خط مشی ها ، ضوابط و مقررات اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به تولید کنندگان ، بهره برداران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش کشاورزی وصنایع روستایی و خدمات مرتبط .
17- تعیین و اجرای سیاستها و روشهای حمایتی و بیمه¬ای بمنظور حمایت از تولید کنندگان، تولیدات، تأسیسات و صنایع روستایی و تبدیلی بخش کشاورزی و پیشنهاد یارانه های مورد نیاز در راستای اهداف توسعه صادرات و پرداخت خسارت به تولید کنندگان و بهره برداران خسارت دیده با هماهنگی و مشارکت واحدهای ذیربط.
18 - انجام اقدامات لازم در جهت تقویت و توسعه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و روستایی با مشارکت تولید کنندگان در راستای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
19- تهیه ، تدوین و پیشنهاد سیاست ها ، استراتزیها و برنامه های مورد نیاز توسعه صادرات محصولات کشاورزی در چارچوب اهداف طرح جامع توسعه صادرات کشور و پیگیری مصوبات ان در مراجع ذیربط و فراهم آوردن تسهیلات و امکانات و انجام هماهنگی ها و پیگیریهای لازم برای توسعه صادرات محصولات و فراوردهای کشاورزی و صنایع روستایی و خدمات فنی و مهندسی مربوطه .
20- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظورهدایت و جذب بودجه های سنواتی طرحها و برنامه های مصوب وزارت و حضور درمراجع ذیصلاح به منظور توجیه و دفاع از آنها و پیگیری ابلاغ اعتبارات مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن .
21- تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مورد نیاز .
22- تهیه و تدوین اسناد آمایش سرزمین با هدف توسعه بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری .
23- پیگیری و ایجاد هماهنگی لازم درجهت توسعه همکاریهای اقتصادی با سایر کشورها و توسعه صادرات محصولات کشاورزی .
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/13
تعداد بازدید:
948
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal