حوزه ریاست

شرح وظایف حوزه ریاست سازمان
 
 
 • تدوین سیاست ها و اجرای برنامه های اطلاع رسانی به شیوه های متناسب از جمله برگزاری اجلاسها ، سمینارها ، همایشهای علمی و نمایشگاههای داخلی و منطقه ای 
 •  هماهنگی برای ایجاد ارتباط با رسانه ها ، خبرگزاری ها و سایر مراجع ذیربط وارائه اخبار و رویدادهای سازمان به منظور اطلاع رسانی .
 •  برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه با دستگاه های برون سازمانی .
 •  انجام امور مربوط به مکاتبات و پیگیری ارجاعیات ریاست سازمان .
 •  بررسی مطالب مندرج در جراید در ارتباط باسازمان و تهیه پاسخ های لازم .
 •  انعکاس مشکلات و تنگناها و مسایل مدیریت های شهرستان ها به بخشهای مختلف سازمان و پیگیری تا حصول نتیجه .
 •  عامل تسهیل کننده و شتاب دهنده فرآیند تصمیم سازی وظایف محوری سازمان
 • ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امور مدیریت سازمان
 •   پیش بینی و اعمال مکانیزم های لازم در راستای ارزشیابی مدیران
 •   ایجاد بانک اطلاعات مدیران و به هنگام سازی آن
 •   شناسایی و بررسی صلاحیت افراد و پیشنهاد انتصاب ، ارتقاء ، تغییر و تشویق معاونتها و مدیریت های ستادی تحت نظر رئیس سازمان .
 •   همکاری و تعامل با حوزه وزارت متبوع در چارچوب وظایف محوله .
 •   برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری جلسات شورای معاونین و ایفای نقش دبیری آن .
 • برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه خدمات مشاوره ای به مدیریت سازمان .
 •   حضور در جلسات مختلف در داخل و خارج از سازمان حسب تفویض اختیار صورت گرفته .
 •   بررسی ، ارجاع و امضاء مکاتبات اداری حسب تفویض اختیار صورت گرفته .
 •   پاسخگویی به مکاتبات دفتر ارتباط مردمی حوزه های وزارتی .
 •   برنامه ریزی ، هماهنگی و پیگیری امور رفاهی ، پرسنلی و آموزشی مدیران و کارکنان حوزه ریاست .
 •   برنامه ریزی و پیگیری انجام فعالیتهای پژوهشی در زمینه آسیب ها و چالشهای درون سازمانی .
 •   اخذ ، جمع بندی و تحلیل گزارشهای ماهیانه عملکردی زیر بخشهای سازمانی برای ارایه به مسئولین زیربط .
 •   برقراری ارتباط نزدیک و صمیمانه با کلیه مسئولین سازمان در راستای تحقق اهداف سازمانی .
 •   پیگیری و راهنمایی مراجعین به حوزه و انعکاس درخواستها و مشکلات آنها جهت رسیدگی به حوزه مدیریتی معاونین و مدیران و روسای ادارات مستقل در سازمان.
 •   تقویت ارتباط حوزه با واحدهای تابعه و وابسته ، جهاد کشاورزی شهرستانها و همچنین انعکاس مسائل و مشکلات عمده و دسته بندی آنها برای رسیدگی به مدیریت سازمان .
 •   پیگیری ویژه بر حسب دستور ریاست سازمان .
 •   انجام سایر امور محوله ارجاعی از سوی رئیس سازمان .
 
واحدهای زیر مجموعه حوزه ریاست سازمان به شرح زیر می باشد :
•· امور شهرستانها و مجلس

چگونگی تعامل با ارباب رجوع :

با توجه به مراجعه ارباب رجوع به صورت حضوری یا ارجاع کار ( نامه ) ارباب رجوع توسط حوزه وزارتی وزارتخانه و استانداری و سایر ادارات استان به سازمان و ارجاع کار ایشان به حوزه ریاست جهت پیگیری و پاسخگویی به ارباب رجوع ، آنها را می توان به دو دسته همکاران داخلی و ارباب رجوع تقسیم بندی نمود که روند کار به شرح زیر می باشد:

•· مراجعه ارباب رجوع یا همکاران به طور حضوری به دفتر ریاست سازمان و تکمیل نمودن فرم مخصوص و ملاقات با رئیس سازمان و ارجاع کار ایشان توسط رئیس به واحد مربوطه توسط رئیس حوزه به آن واحد تا تاریخ معین جهت پاسخگویی ارجاع می گردد. پس از اخذ نظر واحد مربوطه به صورت کتبی به ملاقات کننده جواب داده می شود . این روند در مورد همکاران سازمانی نیز صدق می نماید .

•· ارسال نامه ارباب رجوع های وزارتخانه ، استاندرای یا سایر سازمانها به این سازمان نیز پس از دستور ریاست سازمان در هامش نامه و اخذ نظر واحدهای مربوطه توسط این حوزه به صورت کتبی به آدرس ارباب رجوع صورت گرفته و رونوشتی از نامه نیز به طرف ارسال کننده نامه ارسال می گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/19
تعداد بازدید:
1978
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal