گروه نوسازی و تحول ادری

گروه نوسازی و تحول اداری :

انجام بررسی های لازم به منظور بهینه سازی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهای لازم به معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و کمیسیون تحول اداری سازمان .

انجام اقدامات لازم درخصوص استقرار مدیریت فرآیندها و رفع نارسائیها و مشکلات مربوط به تجزیه و تحلیل سیستم ها و فرآیندهای انجام کار در سطح سازمان .

برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم درجهت تامین و برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز کارکنان سازمان در چارچوب سرفصل های تعیین شده .

انجام اقدامات لازم در جهت استقرار مدیریت کیفیت در سازمان و ارائه الگوهای مناسب مدیریت کیفیت برای واحدهای مختلف .

برنامه ریزی ، نظارت و راهبری طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در سطح سازمان .

انجام امور دبیرخانه کمیسیون تحول اداری سازمان و ارائه برنامه جامع تحول اداری بر مبنای پیشنهادهای دریافتی از کمیته های تخصصی زیرنظر کمیسیون تحول اداری و برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات لازم .

انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری ( موضوع تصویبنامه شماره 22910/ت 8070 مورخ 2/3/79 هیات محترم وزیران ) در سطح سازمان و ارزیابی مستمر چگونگی و عملکرد چرخه و ارائه راه حل های اصلاحی .

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/13
تعداد بازدید:
611
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal