اداره امور پیمانها و قرارداد ها

وظایف اداره امور پیمانها و قراردادها

1- بررسی و کنترل قراردادهای منعقده از محل اعتبارات تملک سرمایه ای وهزینه ای مطابق قوانین و مقررات و حسب مورد انعکاس ایرادات احتمالی به واحدهای مربوط

2-  برنامه ریزی جهت نگهداری حساب سپرده  اخذ تاییدیه وصدوردرخواست استرداد سپرده

3- بررسی وکنترل صورت وضعیت پیمانکاران و مشاورین مطابق قراردادهای منعقده و قوانین مربوط همچنین صدور اسناد مربوطه

4- نظارت برحفظ ونگهداری تضمینات قراردادها و صدور اسناد حسابداری مربوطه و انجام امور مربوط به تمدید ، تقلیل و ابطال ضمانت نامه های بانکی

5- برنامه ریزی جهت پرداخت ارز مامورین اعزامی به ماموریت های کوتاه مدیت خارج از کشور.

6-  نظارت وکنترل برعملیات مالی وجوه اداره شده

7-  تهیه وگردآوری جزوات آموزشی مربوط به مقررات وقوانین قراردادها وامورارزی

8-  تعامل وارتباط مستمر با عاملین واستانها در ارتباط با قراردادها وامور ارزی

9- برنامه ریزی جهت پرداخت فوق ا لعاده اشتغال ماموریت ثابت دفاتر نمایندگی جهاد کشاورزی در خارج از کشور.

10- برنامه ریزی جهت حواله بودجه ارزی دفاتر خارج از کشور و نظارت به اسناد دفاتر فوق .

11-تهیه وتدوین گزارشات لازم از وضعیت قراردادها ، سپرده ها و تضمینات ، ارز مامورین کوتاه مدت ، فوق العاده اشتغال ارزی ماموریت ثابت و بودجه ارزی ارسالی به دفاتر خارج از کشور و تضمینات .

12- ثبت و ضوابط سوابق چکهای مالیاتی .

13-سایر موارد ارجاعی از طریق مدیریت .

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/13
تعداد بازدید:
1024
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal