مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی
شرح وظایف :
 

در دهه های اخیر فعالیتهای اشتغالزا بعنوان فرصتهای اشتغال ، تولید وافزایش درآمد در خانوارهای روستایی بصورت جدی مورد توجه سیاستگزاران وبرنامه ریزان توسعه کشور قرارگرفته است .

نتایج حاصل از تجارب کشورهای درحال توسعه بالاخص کشورهای چین وهندوستان و... موید این مطلب می باشد که صنایع تبدیلی بخش کشاورزی می تواند نقش حیاتی وموثری را درفرآیند همه جانبه توسعه بویژه توسعه کشاورزی ایفا نماید وازطرفی هم دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه کشور نیازمند بستری مناسب یا پیش شرطها و الزاماتی است که بدون فراهم شدن آنها این امر میسر نمی شود.

روند رو به رشد جمعیت کشور و ضرورت تامین نیازهای غذایی با هدف ایجاد امنیت غذایی، صنایع تبدیلی این بخش را از اهمیت فوق العاده ای برخوردار نموده است  چرا که این صنعت نقش مهمی را در کاهش ضایعات محصولات تولیدی از یک سو و رشد اقتصادی بخش کشاورزی را از سوی دیگر داشته باشد فلذا صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به عنوان حلقه  تکمیل کننده تولید مواد غذائی  نقش بسیار مهمی در توسعه کمی و کیفی محصولات کشاورزی داراست.

همچنین این صنعت می تواند بااعمال تکنیک های مختلف با کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، فرآوری محصولات کشاورزی و تامین بخشی از کالاهای مورد نیاز،افزایش مدت نگهداری محصولات و فراهم آمدن زمینه های اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان و دستیابی به تولید پایدار و امنیت غذائی در خدمت بخش کشاورزی باشد.

با عنایت به مطالب پیش گفته اقدامات ذیل توسط مدیریت انجام میگیرد.

 • مشاوره کارشناسی  و هدایت سرمایه گذاران بر اساس اولویت های صنایع تبدیلی
 • تایید طرح جهت صدور مجوز تاسیس در زیر بخش صنایع غذایی
 • موافقت با تمدید مجوز های زیر مجموعه مدیریت صنایع
 • تایید طرح جهت صدور اصلاحیه مجوز تاسیس در صورت توجیه پذیر بودن
 • برآورد هزینه ایی و موافقت با صدور پروانه بهره برداری واحد های صنایع تبدیلی
 • برآورد تسهیلات ثابت طرح و معرفی به بانک عامل
 • برآورد سرمایه در گردش واحد های به تولید رسیده و معرفی به بانک عامل
 • نظارت بر اجراء و ساخت کارخانه های تحت پوشش
 • نظارت بر تولید و رفع مشکلات احتمالی واحد های تحت پوشش
 • نظارت و کارشناسی در چیدمان ماشین آلات خط تولید و تاسیسات حرارتی و برودتی
 • ایجاد و گسترش زیرساختها و استقرار واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در کانون های تولید
 • استاندارد نمودن محصولات و کمک به افزایش صادرات غیر نفتی


تاریخ به روز رسانی:
1397/03/12
تعداد بازدید:
2360
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal